|
Regio Talent werving en selectie

Lid RvC Port of Den Helder (Vervuld)

Ingevuld

Wat ga je doen?

De RvC houdt toezicht op het beleid en uitvoering van de opdracht van Port of Den Helder (PoDH) zoals vastgelegd in de statuten en het laatste bedrijfsplan 2023-2026. Daarnaast geeft zij de Directie gevraagd en ongevraagd advies, zodanig dat de Directie scherp gehouden wordt.

De RvC zet haar kennis over onder andere de maritieme sector, de energietransitie en grond- en gebiedsontwikkeling in de haven in om de belangen van de onderneming te waarborgen. De RvC ziet toe op het zelfstandig functioneren van de NV in een publieke omgeving met ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waar ga je werken?

De haven van Den Helder is een offshore zeehaven met een brede dienstverlening en veel expertise in supply en maintenance activiteiten. De haven is een zeer belangrijke schakel in de logistieke keten voor de olie- en gasindustrie en offshore. Het overgrote deel van de Nederlandse logistiek voor de offshore olie en gas vindt via Den Helder plaats. De aanleg van de offshore windparken en de energietransitie bieden de haven steeds meer mogelijkheden en zijn belangrijke aanjagers voor de ontwikkeling van de haven.

De NV Port of Den Helder (PoDH) is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van het civiele deel van de haven. Het zorgen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer en een bijdrage leveren aan de economie van Den Helder en regio zijn kerntaken van de NV.

Het eigendom van de NV is volledig in handen van de gemeente Den Helder. De directievoering ligt bij de Algemeen Directeur die verantwoording aflegt aan de driehoofdige Raad van Commissarissen (RvC). De bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten. De RvC vergadert, naast overige activiteiten, tenminste vier keer per jaar en heeft 2 bijeenkomsten met de AvA.

De huidige RVC bestaat uit Hans Bolscher (voorzitter), Frank Tazelaar en Marleen van de Kerkhof. Wegens vertrek van Marleen van de Kerkhof wordt gezocht naar een nieuw RVC-lid. Er wordt gestreefd naar diversiteit met betrekking tot de verhouding man/vrouw in de samenstelling van de RVC.

Wie ben jij?

Wij zoeken naar een Lid van de RvC die ervaring heeft in de rol als toezichthouder én een duidelijk affiniteit heeft met havens en scheepvaart. Daarnaast heeft de ideale kandidaat ervaring in politieke-bestuurlijke processen en een binding met Noord-Holland(-Noord).

Verder beschikt het toekomstig lid over:

  • kennis en ervaring ogv ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling;
  • kennis van en netwerk in de maritieme (commerciële) sector;
  • kennis van en betrokkenheid bij regionaal economische opgave Noord-Holland(-Noord);
  • een zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid;
  • de vaardigheid om private en publieke belangen te kunnen inschatten;
  • een prettige, open en positieve instelling.

Wat bieden zij jou?

Port of Den Helder biedt een aanstelling voor een periode van 4 jaar met de mogelijk om voor een zelfde periode te verlengen. Daarnaast is er een passende bezoldiging.

Geïnteresseerd?

Mail of bel mij als ik je nog meer mag vertellen over Port of Den Helder en de rol als lid RvC

Het sollicitatieproces begint al bij Regio Talent op kantoor in Alkmaar. Zijn we er na ons uitgebreide kennismakingsgesprek en het doorspreken van de online gemaakte persoonlijkheidsvragenlijsten samen van overtuigd dat deze rol én Port of Den Helder bij jou passen en omgekeerd? Dan stel ik je graag voor en word je uitgenodigd op kantoor van Port of Den Helder voor een verdere kennismakingsgesprek met leden van de RvC en de Directeur.

Is je interesse gewekt of heb je aanvullende vragen? Neem gerust contact met mij op via: 06-46 24 15 26.

Locatie

Den Helder

Contactpersoon

Jeroen Veerman
M: +31 6 4624 1526

Deel deze vacature via

Contactpersoon
Jeroen Veerman

Is deze vacature het net niet?

Bekijk alle vacatures

Cookie instellingen

H&S Adviesgroep | Regio Talent gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.